O B A V E Š T E NJ E !!!!!!!

OBAVEŠTENJE

 

DANA 09.08.2017.GODINE ODRŽAN JE, PO PREDHODNOM DOGOVORU,  SASTANAK PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE, POSLOVODSTVA I REPREZENTATIVNIH SINDIKATA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM ŽELEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM „INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE“ NA TEMU NOVE OGRANIZACIONE STRUKTURE.

PREDSTAVNICI REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SU NA SASTANKU IZNELI RAZLOGE NEZADOVOLJSTVA, KONKRETNE PRIMEDBE NA NOVU ORGANIZACIONU STRUKTURU, KAO I NA TRETMAN KOJI JE U PREDHODNOM PERIODU POSLOVDSTVO IMALO PREMA SINDIKATIMA.

NA SASTANKU JE ZAKLJUČENO DA ĆE IZMENJENI I KONAČNI PREDLOG NOVE ORGANIZACIONE STRUKTURE POSLOVODSTVA BITI DOSTAVLJEN  SINDIKATIMA DANA 14.08.2017.GODINE, A DA ĆE SASTANAK NA TU TEMU SA SINDIKATIMA BITI ODRŽAN U UTORAK, 15.08.2017.GODINE.

NA SASTANKU NIJE PRISUSTVOVALA POTPREDSEDNICA VLADE I MINISTARKA PROF. DR. ZORANA MIHAJLOVIĆ A NJENO UKLJUČIVANJE U DALJE AKTIVNOSTI SE OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU UKOLIKO SE ZA TIME UKAŽE POTREBA.

 

                                                                                              PREDSEDNIK SINDIKATA

                                                                                                     NEBOJŠA NIKIĆ