ZAHTEV DVA REPREZENTATIVNA SINDIKATA ZA OTKAZIVANJEM KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ŽELEZNICE SRBIJE a.d. I IZRADU KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA SVA ČETIRI AKCIONARSKA DRUŠTVA ČIME ĆE SE OSTVARITI POVEĆANJE STANDARDA I USLOVA RADA ZAPOSLENIH.